ÚVOD

Vítáme Vás na stránkách magazínu NEW energy. Magazínu, který oslavil již 25. let své existence na mediálním trhu v České a Slovenské republice, během kterých nabídl vždy to nejlepší a nejnovější z energetické oblasti, inženýringu a dalších oblastí. Byl a zůstává širokou platformou nejen pro diskuse o energetické politice ČR. Jsme si moc dobře vědomi, že oblast energetiky je důležitou a každodenní součástí lidského života a že za ní stojí samotní lidé. Lidé, kteří mají také svou životní, pracovní energii, kterou vkládají do technologií, pracovních postupů, do své činnosti. To vše se odráží také na stránkách magazínu NEW energy v jeho obsahovém zaměření a zároveň je jakýmsi impulsem pro nové poznávání energie lidského života.

O MAGAZÍNU NEW ENERGY

Vydavatelem magazínu je společnost ENEX GROUP s.r.o. se sídlem v Praze, Česká republika. Magazín prošel během předcházejících dvaceti let svého působení na mediálním trhu v České a Slovenské republice kvalitativním vývojem a ustálil se do dnešní podoby – být širokou platformou pro výměnu názorů nejen v oblasti energetiky, ale i být analyzátorem lidské energie vynakládanou v různých oblastech lidského života. Magazín New energy se zaměřuje na oblasti strategie, trendů a politiky v elektroenergetice, teplárenství, plynárenství, vodním hospodářstvím, těžby a využití uhlí, ropy a ropných produktů a souvisejících oblastí. Nahlíží na jednotlivé průmyslové oblasti v energetice a generuje podmínky pro co nejracionálnější energetickou politiku v ČR.

Díky zvolené koncepci, žánrové pestrosti a ve spolupráci s představiteli státní správy, vrcholového managementu a předních odborníků nejen v energetice magazín New energy vytváří společnou platformou pro diskuse o energetické politice ČR, pro výměnu názorů a zkušeností z realizace konkrétních projektů v energetice, jejich financování, dosažených úspor a jejich celkové efektivnosti. Jednotlivá vydání magazínu New energy jsou věnována rovněž programům EU a národním programům zaměřených zejména na úsporu energie se vztahem k životnímu prostředí.Spolupracujícím obchodním partnerům magazín NEW energy nabízí

 • korektní obchodní a partnerské vztahy se zájmovými firmami a společnostmi na trhu v ČR a SR,
 • image magazínu New energy na špičkové úrovni a podporu současným / budoucím investorům v energetické oblasti,
 • využití potenciálu trhu a synergických efektů se značkou ENERGY,
 • rozšiřování nakladatelských a vydavatelských aktivit na regionálních/euroregionálních mediálních trzích.

Struktura čtenářů magazínu NEW energy

 • koneční spotřebitelé energií jako vlastníci bytových jednotek
 • vlastníci rodinných a bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek , bytová družstva, města a obce atd. využívající programy podpor v rámci Operačních programů SFEU,
 • odborně- techničtí pracovníci a konzultanti zpracovávající projektovou dokumentaci a podklady pro realizaci úsporných programů v rámci OP SFEU a jiných programů vyhlášených v rámci příslušných ministerstev ČR a SR
 • zástupci státní správy na různých úrovních, poradci a konzultanti státní správy, primátoři a starostové, zástupci místní státní správy a municipalit, knihovny, studovny
 • vrcholový a střední management energetických firem a společností
 • bankovní sektor
 • výkonný ředitelé, finanční, investiční a hypoteční manažeři komerčních, investičních, obchodních a hypotečních bank, zástupci developerských společností, pojišťovny, investiční a penzijní fondy, investiční poradci a analytikové
 • ostatní


DISTRIBUCE

K distribuci magazínu New energy jsou využívány klasické a progresivní metody. Každý čtenář si může magazín objednat nebo zakoupit ve vybrané síti prodejních míst. Využíváním velmi kvalitních direct mailových databází jsou magazíny přesně distribuovány cílové skupině. Magazíny NEW energy jsou distribuovány na:

 • semináře a konference na místní a regionální úrovni, magazíny New energy jsou poskytovány zdarma jako součást konferenčních materiálů,
 • veletrhy a výstavy se zaměřením na úspory energie, zvyšování energetické účinnosti a celkové efektivnosti spotřeby energií, magazíny New energy jsou zdarma k dispozici účastníkům a zájemcům (MSV Brno, veletrhy ABF atd.)
 • odborné jednodenní nebo vícedenní konference s krajskou nebo celostátní působností, magazíny New energy jsou součástí konferenčních materiálů
 • informační střediska místních a městských částí obcí a měst,
 • střední a vysoké školy technického zaměření v ČR a v SR s volným odběrem studentům prostřednictvím příslušné katedry či Ústavu,
 • volný rozsev na konaných akcích, setkáních, besedách, shromážděních atd. se zaměřením na oblast energetiky po dohodě s pořadatelem,
 • volný rozsev u obchodních partnerů, energetických společností, ministerstev, organizačních složek států, příspěvkových a rozpočtových organizací,
 • ostatní distribuce.


Možnosti inzerce

Pro zpracování reklamní strany, kombinace textu a reklamy, PR článek (text + zlom) je cena za pracování dohodou. Cena nezahrnuje využití fotografií z fotobanky.

Rozsah inzerce

Přední strana obálky: (logo, upoutávka, název společnosti)

Zadní strana obálky A4: 210 x 297mm

2. nebo 3. strana obálky A4: 210 x 297mm

2 strany A4 – vnitřní proti sobě: 420 x 297mm

1 strana A4 - vnitřní: 210 x 297mm

1/2 strany A4: 210 x 148mm, 105 x 297mm

1/3 strany A4: 70 x 297mm, 210 x 99mm

1/4 strany A4: 105 x 148mm

Technické parametry

QuarkXPress 3.31, Adobe Illustrator 6.0,

Adobe Photoshop 3.0, (Apple Macintosh)

Formát: A4

Hrubý formát strany: 220 x 307mm

Velikost sazebního obrazce: 201 x 297mm

Tisk plochý ofset

Rastr 150 l/pi (60 l/cm)

Cena za zpracování

Pro zpracování reklamní strany, kombinace textu a reklamy, PR článek (text + zlom) je cena za pracování dohodou. Cena nezahrnuje využití fotografií s fotobanky

Sleva za opakování

3x – 5x ... 7% sleva

6x – 10x ... 12% sleva

Titulky magazínů

Prohledněte si titulky našeho magazínu v čase nebo si stáhněte poslední číslo v .PDF formátu

Objednávka inzerce

Vyplněním formuláře níže, můžete objednat inzertní/redakční prostor v magazínu NEW energy

Inzerce / Redakční stránka

Objednávám inzertní/redakční prostor v magazínu:

Rozsah a umístění inzertní / redakční strany
Grafické a redakční zpracování
Předplatné magazínu
Administrativní údaje

Partneři


BVV      Arthur D. Little

KONTAKTY

 • Vydavatel ENEX GROUP s.r.o.
 • Thunovská 179/12
 • 118 00 Praha 1
 • enex@seznam.cz / enex@enexgroup.cz
 • +420 222 362 077